ES paramos naujienos

Valstybės investicijų programos projektai ir reikalavimų aprašas

Investicijų projektas Valstybės investicijų programos finansavimui gauti turi būti rengiamas pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintą Investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų aprašą. Šiuo aprašu privalo vadovautis visos biudžetinės įstaigos, teikiančios investicijų projektus valstybės biudžeto lėšoms (valstybės kapitalo investicijoms) gauti. Pagal naujausius reikalavimus investicijų projektams, pretenduojantiems į Valstybės investicijų programos finansavimą, yra taikoma CPVA patvirtinta Investicijų projektų rengimo metodika.

Valstybės investicijų programos lėšomis finansuojamas investicijų projektas rengiamas keliais etapais. Pirmiausia būtina nustatyti ir pagrįsti planuojamo investicijų projekto ryšį su asignavimų valdytojo atitinkamoje programoje nustatytais uždaviniais. Todėl kiekvienam Valstybės investicijų programos projektui yra nustatomi vertinimo kriterijai, remiantis Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintu Investicijų vertinimo kriterijų nustatymo ir pasiektų rezultatų vertinimo tvarkos aprašu.

Vertinimo kriterijai, taikomi Valstybės investicijų programos projektams, gali būti kiekybiniai (pvz., rekonstruotas 1 pastatas, asfaltuota 10 km gatvių), kokybiniai (pvz., pagerintos ugdymo sąlygos, sumažėjęs vandens užterštumas) ir efektyvumo (pvz., sąnaudos 1 km kelio nutiesti). Siekiant projektų finansavimo iš Valstybės investicijų programos būtina nurodyti kada ir kokiu būdu bus matuojami vertinimo kriterijų pasiekimai.

Kitas svarbus investicijų projekto Valstybės investicijų programai rengimo etapas – investicijų projekto analizė, įvertinant ar investicija užtikrina valstybės (savivaldybės), paslaugos teikimą, ar negalima pageidaujamų tikslų pasiekti tobulinant teikiamos paslaugos teisinį reguliavimą (pvz., perduoti privačiam sektoriui), ar negalima pirkti paslaugų užuot kūrus ilgalaikį turtą (pvz., užuot stačius socialinės globos namus, mokėti atlyginimą socialiniams darbuotojams, lankantiems globotinus asmenis namuose).

Pagrindinė Valstybės investicijų programos projekto dalis – geriausios investicijos parinkimas, kurio metu reikia nustatyti investicijų projektų alternatyvų sąrašą, atlikti jų sąnaudų ir naudos (rezultatų) analizę. Visų rūšių sąnaudos ir nauda (rezultatai) turi būti įtraukti į skaičiavimus ir išsamiai detalizuoti. Valstybės investicijų programos projekte sąnaudų ir naudos (rezultatų) skaičiavimai turi būti pateikti pagal nustatytas formas. Galiausiai atliekamas investicijų projektų įvertinimas, taikant grynosios dabartinės vertės (EGDV) bei ekonominės naudos ir investicijų santykio (ENIS) kriterijus.

Atskirų ministerijų valdymo sričių investiciniams projektams, pretenduojantiems į Valstybės investicijų programos finansavimą, yra taikomi specializuoti projektų atrankos kriterijai.

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Jūs turite idėjų ir planų, mes turime žinių ir patirties, kaip juos finansuoti. Gausime Jums ES paramą!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-699-80830

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt