ES parama žemės ūkiui

ES parama žemės ūkiui

ES parama žemės ūkiui teikiama žemės ūkio produktų gamybai (auginimui), savo valdoje užaugintos žemės ūkio produkcijos apdorojimui (rūšiavimui, pakavimui, surinkimui), perdirbimui ir tiekimui rinkai. Taip pat ES parama žemės ūkiui teikiama supirktos žemės ūkio produkcijos perdirbimui ir rinkodarai, kuri apima žemės ūkio produktų supirkimą, surinkimą, paruošimą realizacijai, sandėliavimą, etikečių klijavimą, apdirbimą, rūšiavimą, pakavimą ir pardavimą.

ES parama žemės ūkiui 2023 - 2027 metais

ES parama žemės ūkiui 2023 - 2027 metais teikiama pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginį planą. Parama skiriama naujų ūkių kūrimui, smulkių ir stambių veikiančių ūkių plėtrai, žemės ūkio produktų perdirbimo verslui vystyti.

Mes konsultuojame esamus ir būsimus ūkininkus, žemės ūkio bendroves, kokius reikalavimus pagal konkrečią paramos priemonę ir jos taisykles reikia atitikti, kad ES parama žemės ūkiui būtų skirta. Įvertinę paramos skyrimo galimybes konkrečiam pareiškėjui ir projektui rengiame dokumentus paramai.

Dokumentai paramai

ES paramos žemės ūkiui dokumentus rengiame pagal kiekvienai paramos sričiai nustatytus reikalavimus. Dokumentus paramai gauti sudaro: nustatytos formos paraiška, verslo planas, finansinės ataskaitos, pažymos, tiekėjų komerciniai pasiūlymai, kita ES paramai žemės ūkiui gauti reikalinga informacija. Rengiame tokį verslo planą, kuris tinka ir bankui arba kredito unijai, kai projekto vykdymui reikalinga paskola.

Po paraiškos pateikimo, esant poreikiui, papildome ir patiksliname dokumentus pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros pastabas. Jei klientas pageidauja, projekto įgyvendinimui gavus paramą teikiame projekto administravimo paslaugas.

 

Pagrindinės ES paramos žemės ūkiui kryptys

Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas

 

ES parama žemės ūkiui pagal veiklos sritį „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas" skiriama ne vyresniems kaip 40 metų amžiaus ūkininkams, jei jie yra įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos bei pateikia pagrįstą ūkio verslo planą...

Investicijos į žemės ūkio valdas

 

Pagal veiklos sritį „Investicijos į žemės ūkio valdas“ ES parama žemės ūkiui skiriama ūkininkams, kurių valdos ekonominis dydis yra ne mažesnis kaip 30 001 EUR, veikiantiems ne mažiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo, gaunantiems pajamų iš žemės ūkio veiklos...

Parama smulkiems ūkiams

 

ES parama žemės ūkiui pagal veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ skiriama ūkininkams, kurių valdos ekonominis dydis paraiškos teikimo metu yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 7 999 Eur. Kompensuojama iki 100 proc. tinkamų išlaidų...

Vidutinių ūkių plėtra

 

Pagal veiklos sritį „Smulkių-vidutinių ūkių plėtra“ ES parama žemės ūkiui skiriama ūkininkams, kurių valdos ekonominis dydis yra ne mažesnis kaip 16 001 Eur ir ne didesnis kaip 30 000 Eur, veikiantiems ne mažiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Norite gauti ES paramą ūkio įkūrimui ar plėtrai, bet nežinote nuo ko pradėti? Parengsime Jums projektą ES paramai gauti!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-699-80830

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt