ES parama verslui kaime

ES parama verslui kaime

ES parama verslui kaime teikiama ne žemės ūkio veiklai pradėti ir/ar plėsti. ES lėšomis remiama ne žemės ūkio veikla gali būti įvairi gamyba, apdirbimas, amatininkų veikla, prekyba, apgyvendinimo ir kitos paslaugos.

ES parama verslui kaime teikiama projektams, vykdomiems gyvenvietėse ir miesteliuose, kurių gyventojų skaičius ne didesnis negu 6 tūkst. Vykdant projektus su ES parama galima statyti ar rekonstruoti pastatus, įsigyti verslui kaime vykdyti reikalingą įrangą ir techniką.

ES parama verslui kaime 2023-2027 metais

ES parama verslui kaime 2023-2027 metais teikiama naujam verslui pradėti, turimam verslui plėsti, keisti vykdomą veiklą kaimo vietovėje. ES parama verslui kaime gali būti teikiama tik toms veikloms, kurios nepatenka į Žemės ūkio ministerijos ES paramos verslui kaime taisyklėse nustatytą neremiamų veiklų sąrašą.

Jeigu fizinis asmuo nori pasinaudoti ES parama verslui kaime 2023-2027 metais turimam ar naujam verslui, jis privalo būti kaimo gyventojas (deklaruoti gyvenamąją vietą kaime). Įmonės, pretenduojančios į ES paramą verslui kaime 2023-2027 metais, privalo būti registruotos ir veikti kaime.

ES parama verslui kaime 2023-2027 metais teikiama pagal atskiruose rajonuose veikiančių Vietos veiklos grupių (VVG) patvirtintas taisykles.

Mes konsultuojame fizinius asmenis ir įmones, kokius reikalavimus pagal konkrečią paramos sritį ir jos taisykles reikia atitikti, kad ES parama verslui kaime būtų skirta. Įvertinę paramos skyrimo galimybes konkrečiam pareiškėjui ir projektui rengiame dokumentus paramai.

Dokumentai paramai

Dokumentus ES paramai verslui gauti sudaro: nustatytos formos paraiška, verslo planas, finansinės ataskaitos, pažymos, tiekėjų komerciniai pasiūlymai, kita ES paramai verslui kaime gauti reikalinga informacija. Mes rengiame ES paramos verslui kaime reikalingą paraišką ir verslo planą pagal kiekvienai paramos sričiai nustatytus reikalavimus.

 

Pagrindinės ES paramos verslui kaime kryptys

Parama verslo pradžiai kaime

 

ES parama verslo pradžiai kaime teikiama atskiruose rajonuose ir gali sudaryti iki 70 proc. investicijų. Kaimo gyventojai ir įmonės su paramos paraiška turi pateikti verslo planą. ES paramos išmokų gavimas priklauso nuo verslo plano įgyvendinimo...

Parama kaimo turizmui

 

ES parama kaimo turizmui, nakvynės ir pusryčių veiklai yra teikiama apgyvendinimo paslaugų verslo pradžiai arba tik plėtrai pagal rajono, kuriame planuojama ar vykdoma veikla Vietos veiklos grupių nustatytas sąlygas...

Parama verslo kaime plėtrai

 

ES parama verslo kaime plėtrai teikiama ataskaitinius metus veiklą vykdžiusiems ir pajamų iš šios veiklos gavusiems kaimo gyventojams bei įmonėms. ES paramos verslo kaime plėtrai dydis skiriasi atskiruose rajonuose...

Parama miškui

 

ES parama miškui teikiama miškų ir žemės savininkams miškams įveisti, miškų aplinkosauginei vertei didinti, įskaitant jaunuolynų ugdymą, rekreacinių objektų įrengimą miškuose, miškų ūkio veiklai reikalingai įrangai ir technikai įsigyti...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Norite gauti ES paramą verslo kaime kūrimui ar plėtrai, bet nežinote nuo ko pradėti? Parengsime Jums projektą ES paramai gauti!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-699-80830

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt