ES paramos naujienos

Investicinis projektas autobusų pirkimui

Narių vertinimas: 5 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyvi
 

Miestų ir rajonų savivaldybių administracijos turi galimybę atnaujinti autobusų parkus naujomis, ekologiškomis transporto priemonėmis, teikdamos projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 04.5.1-TID-R-518 priemonę „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“. Teikiant projektinius pasiūlymus regionų plėtros tarybos sekretoriatams visais atvejais privalomas investicinis projektas autobusų pirkimui.

Pažymėtina, kad investicinis projektas autobusų pirkimui yra glaudžiai susijęs su priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ finansavimo sąlygų apraše nustatytu reikalavimu projekto partneriui – su keleivių vežimo veiklą vykdančia įmone, dalyvaujančia projekto įgyvendinime kaip partneris, yra konkurso būdu sudaryta viešųjų paslaugų teikimo sutartis. Jeigu investicinio projekto rengimo metu dar vyksta susisiekimo paslaugų pirkimo konkursas, investicinis projektas autobusų pirkimui turi apimti visą teisinę informaciją apie sąlygas ir apribojimus susisiekimo paslaugų teikimui, pvz. jei naujus autobusus planuojama naudoti esamiems maršrutams, dabartinis susisiekimo paslaugų teikėjas (paprastai tai yra savivaldybių įmonės – rajono autobusų parkai) turės atsisakyti maršrutų konkurso nugalėtojo naudai.

Investicinis projektas autobusų pirkimui gali apimti tik priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ finansavimo sąlygas atitinkančių ekologiškų transporto priemonių – elektrinės traukos, naudojančių biodujas, suslėgtąsias arba suskystintąsias gamtines dujas (CNG, LNG), vandenilį arba bet kurių išvardintų energijos tipų kombinaciją – įsigijimo alternatyvas.

Visų rūšių ekologiškos transporto priemonės, kurios įtrauktos į investicinį projektą autobusų pirkimui, turi atitikti minimalius reikalavimus: I, II ir A klasių keleivinėms transporto priemonėms keliamus reikalavimus, įrengta ne mažiau kaip 16 sėdimųjų vietų keleiviams vežti, iš jų bent 1 vieta neįgaliesiems / specialiųjų poreikių turintiems žmonėms su vežimėliu, bendras įrengtų sėdimųjų ir stovimųjų vietų skaičius ne mažesnis kaip 20, transporto priemonės pritaikytos neįgaliesiems / specialiųjų poreikių turintiems žmonėms, įrengta vaizdo stebėjimo sistema, aprūpinta antialkoholiniu variklio užraktu.

Pažymėtina, kad pagal priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ finansavimo sąlygas yra atliekama ne kaštų naudos analizė, o sąnaudų efektyvumo analizė, todėl investicinis projektas autobusų pirkimui nustato optimalią alternatyvą pagal planuojamą įsigyti transporto priemonių skaičių ir sąnaudas joms įsigyti, palyginant skirtingų rūšių ekologiškas transporto priemones.

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Jūs turite idėjų ir planų, mes turime žinių ir patirties, kaip juos finansuoti. Gausime Jums ES paramą!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-699-80830

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt