ES parama investicijos į žemės ūkio valdas

Avininkystės ūkio plėtra

Avininkystės ūkio plėtros projektą parengėme ūkininkui Rokiškio rajone, veiklą pradėjusiam su jaunojo ūkininko parama ir išplėtusiam ūkį iki 50 ha dirbamos žemės ir ganyklų, auginančiam apie 70 avių, iš jų apie 50 ėriavedžių.

Ūkio plėtrai skirta ES parama naujai pašarų ruošimo technikai: galingesniam traktoriui (133 AG) ir padargams – vartytuvui, tankinimo volui, šienapjovei, skutikui, ritinių vyniotuvui ir presui, krautuvui. Bendros investicijos į avininkystės ūkio plėtrą sudarė apie 250 tūkst. Eur, skirta ES parama apie 125 tūkst. Eur. Ūkio pelningumui padidinti numatyta didinti valdą iki 80 ha žemės, 130 ėriavedžių ir papildomai įsigyti 20 mėsinių galvijų.

Investicijų į ūkio plėtrą projektų pavyzdžiai

Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas

 

ES parama žemės ūkiui pagal veiklos sritį „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas" skiriama ne vyresniems kaip 40 metų amžiaus ūkininkams, jei jie yra įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos bei pateikia pagrįstą ūkio verslo planą...

Investicijos į žemės ūkio valdas

 

Pagal veiklos sritį „Investicijos į žemės ūkio valdas“ ES parama žemės ūkiui skiriama ūkininkams, kurių valdos ekonominis dydis yra ne mažesnis kaip 30 001 EUR, veikiantiems ne mažiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo, gaunantiems pajamų iš žemės ūkio veiklos...

Parama smulkiems ūkiams

 

ES parama žemės ūkiui pagal veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ skiriama ūkininkams, kurių valdos ekonominis dydis paraiškos teikimo metu yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 7 999 Eur. Kompensuojama iki 100 proc. tinkamų išlaidų...

Vidutinių ūkių plėtra

 

Pagal veiklos sritį „Smulkių-vidutinių ūkių plėtra“ ES parama žemės ūkiui skiriama ūkininkams, kurių valdos ekonominis dydis yra ne mažesnis kaip 16 001 Eur ir ne didesnis kaip 30 000 Eur, veikiantiems ne mažiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Norite gauti ES paramą ūkio įkūrimui ar plėtrai, bet nežinote nuo ko pradėti? Parengsime Jums projektą ES paramai gauti!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-699-80830

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt