Projektų administravimas

Rokiškio daugiabučių namų atnaujinimas

Projektas „Rokiškio miesto Taikos g. 1, 1A, 1B, 7, 9, 11 daugiabučių namų atnaujinimas, didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ buvo vykdomas ir finansuojamas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“.

Įgyvendinant projektą „Rokiškio miesto Taikos g. 1, 1A, 1B, 7, 9, 11 daugiabučių namų atnaujinimas, didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ buvo atlikti namų fasadų, balkonų stiklinimo darbai, pakeisti bendrų patalpų langai (rūsio ir laiptinės), bendro naudojimo durys (įėjimo ir rūsio), butų langai ir balkonų durys, suremontuoti stogai, modernizuoti šilumos punktai, šilumos tiekimo sistemos.

Administruojant projektą UAB „IDUS” teikė projekto įgyvendinimo priežiūros (išlaidų, įgyvendinimo terminų, biudžeto priežiūros), viešųjų pirkimų organizavimo, mokėjimo prašymų ir ataskaitų rengimo konsultacijas, derino pakeitimus dėl padidėjusių investicijų ir gyventojų įnašo. Projekto trukmė – 3 metai.

Užsakovas – Rokiškio rajono savivaldybės administracija

Projektų administravimo patirtis

Investiciniai projektai

 

Rengiame investicinius projektus įvairiose viešųjų paslaugų plėtros srityse savivaldybių administracijoms, valstybės ir savivaldybių biudžetinėms įstaigoms siekiančioms finansuoti investicijas ES Struktūrinių fondų ir kitomis paramos lėšomis...

Paraiškos ES paramai

 

Paraiškų ir projektinių pasiūlymų rengimo paslaugas teikiame savivaldybių administracijoms, valstybės ir savivaldybių įstaigoms, planuojančioms vykdyti viešojo sektoriaus projektus pritraukiant papildomą ES Struktūrinių ir kitų fondų finansavimą...

Projektų administravimas

 

Teikdami projekto administravimo paslaugas padedame įstaigoms įgyvendinti projektus pagal ES paramos naudojimo reikalavimus. Prižiūrėdami projektą užtikriname, kad ES paramos projekto vykdymas būtų tinkamas ir savalaikis...

Galimybių studijos

 

Rengiame galimybių studijas įstaigoms, planuojančioms investicijas į viešojo sektoriaus paslaugų plėtrą ir gerinimą. Galimybių studijos apima pradinį pokyčių viešajame sektoriuje poreikių vertinimą ir pagrindines reikalingų investicijų kryptis...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Planuojate vykdyti ES lėšomis finansuojamus projektus ir ieškote patyrusių konsultantų? Bendradarbiaukime!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-652-81471

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt