ES parama jaunųjų ūkininkų įsikurimui

Mėsinių galvijų ūkio įkūrimas

Paraiškos ir verslo planai mėsinių galvijų ūkio įkūrimui buvo parengti besikuriantiems gyvulininkystės ūkiams, kurie planuoja auginti limuzinų, hailendų, herefordų, galovėjų veislės galvijus. Mėsinių galvijų ūkio įkūrimas planuojamas nuo 20-30 galvijų, palaipsniui plečiant ganyklų ir šienaujamų pievų plotus iki 15-40 ha.

ES parama mėsinių galvijų ūkio įkūrimui dažniausiai buvo skirta galvijams įsigyti, pastogėms (angarams) statyti, įrengti gręžinius ir tverti tvoras arba elektrinius aptvarus ganyklose, žemės ūkio technikai ir padargams pirkti.

Jaunųjų ūkininkų projektų pavyzdžiai

Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas

 

ES parama žemės ūkiui pagal veiklos sritį „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas" skiriama ne vyresniems kaip 40 metų amžiaus ūkininkams, jei jie yra įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos bei pateikia pagrįstą ūkio verslo planą...

Investicijos į žemės ūkio valdas

 

Pagal veiklos sritį „Investicijos į žemės ūkio valdas“ ES parama žemės ūkiui skiriama ūkininkams, kurių valdos ekonominis dydis yra ne mažesnis kaip 8000 EUR, veikiantiems ne mažiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo, gaunantiems pajamų iš žemės ūkio veiklos...

Parama smulkiems ūkiams

 

ES parama žemės ūkiui pagal veiklos sritį „Labai smulkių ūkių plėtra“ skiriama ūkininkams, kurių valdos ekonominis dydis yra ne didesnis kaip 16 000 EUR, pateikusiems nustatytos formos verslo planą. Kompensuojama 85 proc. investicijų...

Vidutinių ūkių plėtra

 

Pagal veiklos sritį „Smulkių-vidutinių ūkių plėtra“ ES parama žemės ūkiui skiriama ūkininkams, kurių valdos ekonominis dydis yra ne mažesnis kaip 16 001 Eur ir ne didesnis kaip 30 000 Eur, veikiantiems ne mažiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Norite gauti ES paramą ūkio įkūrimui ar plėtrai, bet nežinote nuo ko pradėti? Parengsime Jums projektą ES paramai gauti!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-699-80830

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt