ES paramos naujienos

Verslo planas ES paramai gauti ir verslo plano reikalavimai

Verslo planas ES paramai gauti – tai verslo kūrimą ar plėtrą su ES parama pagrindžiantis dokumentas, dažniausiai rengiamas pagal ES paramą skiriančios institucijos nustatytą formą arba rekomendacijas.

Bendruoju atveju verslo planas ES paramai apima šias pagrindines dalis:

- informacija apie ūkio subjektą (įmonę, ūkį);
- produktai ir paslaugos;

- rinka ir konkurentai;
- rinkodaros strategija;
- planuojamo produkto (paslaugos) gamybos (teikimo) sistema;
- projekto atitiktis ES paramos priemonėms ir jų tikslams;
- finansų planas;
- finansinių rodiklių skaičiavimas;
- rizikos vertinimas.

Verslo planas ES paramai gauti pagal Lietuvos 2014–2020 metų ES struktūrinės paramos veiksmų programos priemones verslui apima pastarųjų trejų metų finansinius, darbo našumo ir eksporto rodiklius, prognozuojamos finansinės ataskaitos ir finansiniai rodikliai pateikiami dviem scenarijais: su ES parama ir be ES paramos. Šiame verslo plane ES paramai turi būti pateikiamas produkto originalumas ir inovatyvumas, planuojamų gaminti produktų intelektinės nuosavybės klausimai, pateikti paklausos ir pasiūlos prognozę pagrindžiantys skaičiavimai, įvertinti rinkos barjerai ir nustatytas produktų pakeičiamumo lygis.

Verslo plane ES paramai pagal Ūkio ministerijos priemones taip pat turi būti atlikta produkto (paslaugos) SSGG analizė, įvardinti pagrindiniai konkurentai, aprašytas planuojamas produktų (paslaugų) pozicionavimas konkurentų atžvilgiu ir kainodara, išsamiai pristatyta produkto gamybos (paslaugų teikimo) sistema, įskaitant investicijų, darbuotojų, žaliavų ir kitų išteklių planavimą, gamybos technologiją, jos inovatyvumo pagrindimą.

Žemės ūkio sektoriuje arba kaimo vietovėse veikiančių ūkio subjektų verslo planas ES paramai turi atitikti Lietuvos 2014–2020 metų Kaimo plėtros programos priemonių tikslus, jame įvertinama valdos (žemės ūkio, kaimo verslo, miškų) būklė ir jos plėtros galimybės, didelis dėmesys skiriamas planuojamų investicijų (technikos, įrengimų, pastatų) atitikimui valdos (valdomų žemės plotų) dydžiui.

Verslo planas ES paramai gauti privalomas kreipiantis paramos ūkio įkūrimui ir plėtrai, verslo kaime pradžiai ir turimo gamybos, prekybos, kaimo turizmo paslaugų verslo plėtrai, miškininkystės verslo vystymui. Žemės ūkiui ir verslui kaime skirtas verslo planas ES paramai apima ataskaitinių ir praėjusių metų finansinius rodiklius, kiekvienai priemonei nustatytus ekonominio gyvybingumo rodiklius, o prognozuojamos finansinės ataskaitos ir finansiniai rodikliai yra apskaičiuojami tik su ES parama. Verslo plane ES paramai pagrindžiami planuojami ekonominių rodiklių pokyčiai, kurie yra reikšmingi ne tik nustatant projekto tinkamumą finansuoti ES lėšomis, bet ir surenkant kuo didesnį atrankos balų skaičių.

Verslo planas ES paramai yra sudėtinė mūsų rengiamų dokumentų ES paramai gauti dalis, taip užtikriname, kad planuojamas verslas būtų finansiškai gyvybingas ir jam būtų skirta ES parama.

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Jūs turite idėjų ir planų, mes turime žinių ir patirties, kaip juos finansuoti. Gausime Jums ES paramą!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-699-80830

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt