ES parama verslas kaime plėtra

ES parama poilsio parkams

Poilsio parkų verslo projektus parengėme kaimo gyventojams ir ūkininkams, turintiems 1-2 ha nuosavos žemės rekreacinėse vietovėse, kurie norėjo vykdyti įvairias poilsio organizavimo veiklas be apgyvendinimo paslaugų.

ES parama poilsio parkams buvo skirta nesudėtingų statinių (pavėsinių, stoginių) statybai, žaidimų aikštelių įrengimui, aktyvaus poilsio inventoriui, lauko baldams (stalams, suoliukams, šiukšliadėžėms) įsigyti, poilsio parko infrastruktūrai – apšvietimui, vandens tiekimui, takams, automobilių stovėjimo aikštelėms įrengti, vandens telkinių pakrantėms sutvarkyti.

Verslo kaime projektų pavyzdžiai

Parama verslo pradžiai kaime

 

ES parama verslo pradžiai kaime teikiama atskiruose rajonuose ir gali sudaryti iki 70 proc. investicijų. Kaimo gyventojai ir įmonės su paramos paraiška turi pateikti verslo planą. ES paramos išmokų gavimas priklauso nuo verslo plano įgyvendinimo...

Parama kaimo turizmui

 

ES parama kaimo turizmui, nakvynės ir pusryčių veiklai yra teikiama apgyvendinimo paslaugų verslo pradžiai arba tik plėtrai pagal rajono, kuriame planuojama ar vykdoma veikla Vietos veiklos grupių nustatytas sąlygas...

Parama verslo kaime plėtrai

 

ES parama verslo kaime plėtrai teikiama ataskaitinius metus veiklą vykdžiusiems ir pajamų iš šios veiklos gavusiems kaimo gyventojams bei įmonėms. ES paramos verslo kaime plėtrai dydis skiriasi atskiruose rajonuose...

Parama miškui

 

ES parama miškui teikiama miškų ir žemės savininkams miškams įveisti, miškų aplinkosauginei vertei didinti, įskaitant jaunuolynų ugdymą, rekreacinių objektų įrengimą miškuose, miškų ūkio veiklai reikalingai įrangai ir technikai įsigyti...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Norite gauti ES paramą verslo kaime kūrimui ar plėtrai, bet nežinote nuo ko pradėti? Parengsime Jums projektą ES paramai gauti!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-699-80830

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt