ES paramos naujienos

Investicinis projektas autobusų pirkimui

Narių vertinimas: 5 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyvi

Miestų ir rajonų savivaldybių administracijos turi galimybę atnaujinti autobusų parkus naujomis, ekologiškomis transporto priemonėmis, teikdamos projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 04.5.1-TID-R-518 priemonę „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“. Teikiant projektinius pasiūlymus regionų plėtros tarybos sekretoriatams visais atvejais privalomas investicinis projektas autobusų pirkimui.

Pažymėtina, kad investicinis projektas autobusų pirkimui yra glaudžiai susijęs su priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ finansavimo sąlygų apraše nustatytu reikalavimu projekto partneriui – su keleivių vežimo veiklą vykdančia įmone, dalyvaujančia projekto įgyvendinime kaip partneris, yra konkurso būdu sudaryta viešųjų paslaugų teikimo sutartis. Jeigu investicinio projekto rengimo metu dar vyksta susisiekimo paslaugų pirkimo konkursas, investicinis projektas autobusų pirkimui turi apimti visą teisinę informaciją apie sąlygas ir apribojimus susisiekimo paslaugų teikimui, pvz. jei naujus autobusus planuojama naudoti esamiems maršrutams, dabartinis susisiekimo paslaugų teikėjas (paprastai tai yra savivaldybių įmonės – rajono autobusų parkai) turės atsisakyti maršrutų konkurso nugalėtojo naudai.

Skaityti daugiau...

Valstybės investicijų programos projektai ir reikalavimų aprašas

Narių vertinimas: 5 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyvi

Investicijų projektas Valstybės investicijų programos finansavimui gauti turi būti rengiamas pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintą Investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų aprašą. Šiuo aprašu privalo vadovautis visos biudžetinės įstaigos, teikiančios investicijų projektus valstybės biudžeto lėšoms (valstybės kapitalo investicijoms) gauti.

Valstybės investicijų programos lėšomis finansuojamas investicijų projektas rengiamas keliais etapais. Pirmiausia būtina nustatyti ir pagrįsti planuojamo investicijų projekto ryšį su asignavimų valdytojo atitinkamoje programoje nustatytais uždaviniais. Todėl kiekvienam Valstybės investicijų programos projektui yra nustatomi vertinimo kriterijai, remiantis Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintu Investicijų vertinimo kriterijų nustatymo ir pasiektų rezultatų vertinimo tvarkos aprašu.

Skaityti daugiau...

Valdos ekonominis dydis (VED). Skaičiavimas ES paramai gauti

Narių vertinimas: 5 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyvi

Valdos ekonominis dydis (VED) yra svarbus ES paramos žemės ūkio srityje siekiantiems ir ES projektus vykdantiems ūkiams. Pagal esamą (apskaičiuotą už praėjusį laikotarpį) arba planuojamą valdos ekonominį dydį nustatoma, kuria ES paramos žemės ūkio priemone gali pasinaudoti ūkis.

Siekiantys ES paramos ūkininkavimo pradžiai pagal veiklos sritį „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas" privalo pasiekti mažiausiai 8000 EUR valdos ekonominį dydį. ES parama smulkiems ūkiams skiriama tik tuo atveju, jeigu ūkio valdos ekonominis dydis yra ne mažesnis kaip 4000 Eur ir ne didesnis kaip 7999 Eur. Pagal priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“ ES paramą gali gauti tik tie ūkiai, kurių valdos ekonominis dydis yra ne mažesnis kaip 8000 Eur.

Skaityti daugiau...

Verslo planas ES paramai gauti ir verslo plano reikalavimai

Narių vertinimas: 5 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyvi

Verslo planas ES paramai gauti – tai verslo kūrimą ar plėtrą su ES parama pagrindžiantis dokumentas, dažniausiai rengiamas pagal ES paramą skiriančios institucijos nustatytą formą arba rekomendacijas.

Bendruoju atveju verslo planas ES paramai apima šias pagrindines dalis:

- informacija apie ūkio subjektą (įmonę, ūkį);
- produktai ir paslaugos;

Skaityti daugiau...

ES PARAMA PRASIDEDA ČIA

Jūs turite idėjų ir planų, mes turime žinių ir patirties, kaip juos finansuoti. Gausime Jums ES paramą!

Norite aptarti projektą?
Skambinkite: 8-699-80830

Nemėgstate kalbėti?
Rašykite laišką: info@idus.lt