Kaimo turizmo projektai ES paramai

Kaimo turizmo projektai ES paramai gauti mūsų įmonėje rengiami nuo 2007 metų, Žemės ūkio ministerijai suteikus akreditaciją konsultavimui verslo planų rengimo ir projektų administravimo klausimais 2007-2013 m. laikotarpiu.

Mūsų rengti kaimo turizmo projektai skyrėsi vienas nuo kito ne tik apimtimi (nuo stovyklavietės iki kaimo turizmo sodybos kūrimo), bet ir investicijų rūšimis (technika ir įranga, inžineriniai tinklai, pastatų statyba ir rekonstrukcija, sporto aikštelės, rinkodaros priemonės, aplinkos tvarkymas ir t.t.). Taip pat, atsižvelgiant į planuojamus darbus ir planuojamą įsigyti įrangą, kaimo turizmo projektai buvo rengiami vykdyti vienu, dviem ar trimis etapais. Kiekvieno projekto metu klientai buvo individualiai konsultuojami dėl pirkimų taisyklių (apklausos, konkursai), buhalterinės apskaitos tvarkymo ir kitos dokumentacijos. Todėl šioje srityje įmonė sukaupė didelę patirtį ir gali užtikrinti, kad mūsų rengiami kaimo turizmo projektai ES paramai gauti yra kokybiški. Mūsų parengti kaimo turizmo projektai, kuriems buvo skirta ES parama, pateikiami susipažinti šioje svetainėje.

Nacionalinei mokėjimo agentūrai teikiami tik tie kaimo turizmo projektai, kurie pagal klientų dokumentus ir pateiktą papildomą informaciją mūsų konsultantų įvertinami kaip pilnai atitinkantys paramos teikimo sąlygas. Jeigu kaimo turizmo projektai apima ginčytinus klausimus, juos raštu suderiname su Nacionaline mokėjimo agentūra ir Žemės ūkio ministerija. Taip pat klientus informuojame apie projektų pirmumo kriterijus, pagal kuriuos kaimo turizmo projektai bus vertinami tada, kai prašomos paramos suma pagal naujai teikiamas paraiškas viršys Žemės ūkio ministerijos numatytas lėšas kaimo turizmui.

Mūsų įmonės parengti kaimo turizmo projektai ne tik finansuoti, bet ir sėkmingai vykdomi, todėl dalis klientų nusprendė kreiptis paramos pakartotinai – šiems klientams buvo parengti ir pateikti nauji kaimo turizmo projektai sodybos plėtrai ar paslaugų kokybei gerinti, kuriems taip pat skirta ES parama.

Kaimo turizmo sodybos įkūrimas Vėliučionių k., Vilniaus raj.

Kaimo turizmo sodybos įkūrimo projektą sudaro pagrindinio gyvenamojo pastato ir trijų ūkinių pastatų, pritaikytų kaimo turizmo veiklai (apgyvendinimui, pirties paslaugoms), statyba, verslo infrastruktūros (elektra, vanduo ir nuotekos) įrengimas, teritorijos sutvarkymas ir paslaugoms teikti būtinos įrangos (baldų) įsigijimas. Projektą planuojama įgyvendinti trimis etapais.

Turistinės stovyklos įkūrimas Pūstinkos k., Anykščių raj.

Projekto metu numatoma įrengti aikštelę palapinėms, nusileidimus prie upės, pavėsines su lauko baldais, lauko židinius, tualetus ir lauko dušus, vaikų žaidimo aikštelę ir sporto aikštelę, taip pat sutvarkyti privažiavimą prie turistinės stovyklos bei teritorijos apšvietimą. Projektą planuojama įgyvendinti dviem etapais.

Kaimo turizmo sodybos plėtra Margavonių k., Utenos raj. (III projektas)

Kaimo turizmo sodybos plėtros projektą sudaro svirno, pritaikyto kaimo turizmo veiklai, statyba, sporto aikštelės įrengimas, teritorijos apšvietimas ir gerbūvio sutvarkymas. Projektą planuojama įgyvendinti dviem etapais.

Kaimo turizmo sodybos plėtra Inkartų k., Utenos raj. (II projektas)

Projekto metu numatoma pastatyti pirties pastatą ir ūkinį pastatą, skirtą poilsio ir pramogų įrangai, taip pat įsigyti kokybiškų apgyvendinimo paslaugų teikimui būtiną įrangą ir techniką. Projektą planuojama įgyvendinti dviem etapais.

Kaimo turizmo sodybos plėtra Lapių k.

Kaimo turizmo sodybos plėtros investicijos skirtos užtikrinti apgyvendinimo vietas didesnėms grupėms aktyvaus poilsio, vandens ir žiemos pramogų mėgėjams (naujo gyvenamojo namo statyba) ir aktyvaus poilsio pramogų apimtims didinti (baidarių, slidžių, snieglenčių įsigijimas). Projektą planuojama įgyvendinti vienu etapu.

Turistinės stovyklavietės įkūrimas Indubakių k.

Pagrindinės investicijos turistinės stovyklavietės įkūrimui apima poilsiautojams skirtos infrastruktūros įrengimą (pavėsinės, lauko baldai, lauko židiniai, vaikų žaidimo įrenginiai, sporto aikštelės įrenginiai, rūkykla, vandens tiekimas, apšvietimas, ežero pakrantės sutvarkymas ir kt.). Projektas vykdomas dviem etapais.

Kaimo turizmo sodybos įkūrimas ir tradiciniai amatai Mackonių k.

Kaimo turizmo sodybos įkūrimo ir tradicinių amatų plėtros projektą sudaro poilsiautojams skirtos infrastruktūros įrengimas (gyvenamojo namo statyba, sporto pramogoms skirto pastato statyba, baldų pastatams, įrangos  ir lauko baldų įsigijimas, lauko statiniai skirti pramogoms) ir tradicinių amatų plėtrai bei edukacinių renginių organizavimui skirto pastato statyba bei įrengimas. Projektą planuojama įgyvendinti keturiais etapais.

Turistinės stovyklavietės įkūrimas Drūtūnų k.

Turistinės stovyklavietės kūrimo projektą sudarė ne tik poilsiautojams skirtos infrastruktūros įrengimas (pavėsinės, persirengimo kabinos, lauko baldai, aikštelė biotualetui ir kt.), bet ir aktyviam poilsiui skirtos vandens pramogų įrangos (baidarių, valčių, vandens dviračių) įsigijimas.

Turistinės stovyklos įkūrimas Jononių k.

Turistinės stovyklos įkūrimo projekte numatoma sudaryti sąlygas turistų apgyvendinimui palapinėse ir nameliuose (laikino poilsio pastato statyba), įrengti paslaugų teikimui reikalingą inžinerinę infrastruktūrą (vandens gręžinys, vandens tiekimo ir nuotekų tinklai, elektros tinklai) bei padidinti aktyvaus poilsio – vandens pramogų organizavimo apimtis (baidarių įsigijimas). Projektą planuojama įgyvendinti keturiais etapais.

Kaimo turizmo sodybos plėtra Sudeikių k. (II projektas)

Kaimo turizmo sodybos plėtrai skirtas kaimo turizmo projektas vykdomas dviem etapais. Pirmame etape tiesiami takeliai kaimo turizmo sodybos teritorijoje, įrengiamas apšvietimas bei įsigyjami lauko baldai. Antrame etape įrengiama sporto aikštelė lankytojų aktyviam poilsiui ir pramogoms.

Kaimo turizmo sodybos plėtra Margavonių k. (II projektas)

Kaimo turizmo projektas vykdomas trimis etapais. Pirmu etapu įsigyjamas šilumos siurblys, kurio pagalba sukurta alternatyvi šildymo sistema kaimo turizmo sodyboje. Antrame etape gerinama rekreacinė infrastruktūra - įrengiama sporto aikštelė su įvairiomis pramogomis poilsiautojams – įrengiami du krepšinio ir du tinklinio stovai. Trečiame etape įsigyjamos baidarės, valtys bei priekaba baidarėms vežti, kaimo turizmo sodybos rinkodarai vystyti sukuriama interneto svetainė.

Kaimo turizmo sodybos „Karališkis“ plėtra (II projektas)

Kaimo turizmo projektas įvykdytas atliekant šias investicijas: įsigyta kaimo turizmo paslaugoms teikti reikalinga technika ir įranga (kambariuose pastatyti televizoriai, namų kinas, krosnelės, virtuvėse – virtuvės įranga ir baldai, kondicionieriai), įrengta krepšinio aikštelė, įsigytas traktoriukas sodybos aplinkai tvarkyti, vandens dviratis poilsiautojų pramogoms.

Turistinės stovyklavietės plėtra Katiniškių k. (II projektas)

Projekto metu rekonstruojamas esamas pirties pastatas į ūkio-higienos pastatą, kuriame turistams įrengiamos higienos, maisto gaminimo ir inventoriaus laikymo  patalpos. Taip pat numatyta įsigyti baldus ūkio - higienos pastatui, išvalyti bei sutvarkyti stovyklavietėje esančius šulinius, įrengti apšvietimą stovyklavietės teritorijoje bei pavėsinėse, įrengti paplūdimį, laiptelius ir lieptą į tvenkinį, įrengti veją.

Kaimo turizmo sodybos plėtra Likančių k.

Kaimo turizmo projekto metu veikiančioje kaimo turizmo sodyboje pastatytas naujas kaimo turizmo pastatas, įsigyjama pastatui reikalinga įranga ir baldai, įrengiami inžineriniai tinklai, atnaujinama kiemo danga, ežero pakrantėje įrengiami lieptai ir takai.

Kaimo turizmo sodybos „Geras“ kūrimas Pūstinkos k.

Įgyvendinant kaimo turizmo projektą ES paramos lėšomis buvo finansuoti kaimo turizmo sodybos gyvenamojo namo statybos ir įrengimo darbai. Kaimo turizmo projektas įgyvendintas vienu etapu.

Kaimo turizmo sodybos plėtra Inkartų k.

Kaimo turizmo projektas įgyvendinamas dviem etapais, kurie išskirti dviejų poilsio pastatų statybai ir įrengimui. Pirmu projekto etapu baigiamas statyti kaimo turizmo sodybos pagalbinis poilsio pastatas, įsigyjama šiam pastatui reikalinga įranga ir baldai. Antru etapu statomas naujas poilsio pastatas, perkami baldai, interneto svetainės sukūrimo paslaugos, įrengiami nuotekų tinklai bei vandentiekis.

Kaimo turizmo sodybos kūrimas Liaudiškių k.

Kaimo turizmo projektui įgyvendinti planuojama pastatyti pirmąjį iš trijų suprojektuotų sodybos pastatų – kaimo turizmo veiklai pritaikytą gyvenamąjį namą, taip pat įrengti gręžinį, nuotekų tinklus, kitą reikalingus inžinerinius tinklus. Kaimo turizmo projektas vykdomas 3 etapais pagal statybos darbų eiliškumą.

Turistinės stovyklavietės įkūrimas Suvieko k.

Projekto metu turistinės stovyklavietės įkūrimas buvo finansuotas, skiriant lėšas šioms investicijoms: pavėsinėms, stalams ir suolams, krepšinio lentai su stovu, smėlio dėžei, lauko sūpynėms, šiukšlių dėžei, turistinių vietų nuorodai, informaciniam stendui, lauko tualetui, valčiai ir vandens dviračiui.

Kaimo turizmo sodybos „Karališkis“ plėtra Antaplaštakio k.

Vykdant kaimo turizmo projektą pastatytas ir įrengtas klėties pastatas kaimo turizmo sodyboje (pagrindinė ES paramos dalis – statybinėms medžiagoms), įsigyta virtuvės įranga ir baldai, sodybos teritorijoje išklota trinkelių danga.

Kaimo turizmo sodybos įkūrimas Margavonių k.

Kaimo turizmo projekto metu įsigyta kaimo turizmo paslaugoms teikti reikalinga technika ir įranga (įskaitant virtuvės įrangą ir baldus), sodybos kiemas išklotas trinkelių danga, įsigytas lauko kubilas, vejos traktorius sodybos aplinkai prižiūrėti.

Kaimo turizmo sodybos įkūrimas Nastazavo k.

Kaimo turizmo projektas vykdomas ES paramos lėšomis finansuojant naujo kaimo turizmo pastato statybą, kaimo turizmo paslaugoms teikti reikalingų baldų ir įrangos įsigijimą, lauko inžinerinių tinklų įrengimą, sporto inventoriaus (dviračiai, baidarės) bei pramogų inventoriaus (žaidimų aikštelėms, bilijardui, tenisui) įsigijimą, vejos priežiūros technikos įsigijimą.

Turistinės stovyklavietės įkūrimas Katiniškės k.

Projekto metu įrengta 3 zonų (apgyvendinimo, poilsio/pramogų ir higienos) turistinė stovyklavietė: įengta 20 vietų palapinėms ir 15 vietų automobiliams ir dviračiams statyti, 3 pavėsinės su lauko baldais ir lauko židiniais, poilsio ir pramogų aikštelė, akmens skaldymo mokymo aikštelė, išvalytas tvenkinys ir pilnai sutvarkyta stovyklavietės teritorija.

Kaimo turizmo sodybos įkūrimas Sudeikiuose

Kaimo turizmo projektas įgyvendintas įsigyjant poilsiautojų apgyvendinimui, maitinimui, poilsiui ir pramogoms organizuoti reikalingą įrangą ir techniką, pastatant pavėsinę, sutvarkant sodybos teritoriją, aptveriant ją tvora. Iki projekto įgyvendinimo buvo baigta kaimo turizmo paslaugoms teikti reikalingų pastatų statyba ir pagrindiniai įrengimo darbai. Įgyvendinus projektą buvo įrengta 16 vietų turistų apgyvendinimui, sudarytos sąlygos jų poilsiui ir pramogoms.

Kaimo turizmo sodybos įkūrimas Stučių k.

Kaimo turizmo projektas apima 6 pastatų rekonstrukciją ir statybą: turistų apgyvendinimui skirtų pastatų rekonstrukciją (gyvenamasis namas) ir statybą (kaimo turizmo pastatas), pastatų, skirtų lankytojų poilsiui, pramogoms ir renginiams organizuoti, rekonstrukciją (tvartas, kluonas, svirnas) ir statybą (pirtis). Į kaimo turizmo projektą taip pat įeina stoginė prie kaimo turizmo pastato, pavėsinės su lauko židiniais bei vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų įrengimas, kitos būtinos infrastruktūros (valymo sistemos, elektros tinklų, pagrindinio įvažiavimo, automobilių stovėjimo aikštelės) įrengimas, aplinkos tvarkymo darbai (takeliai pasivaikščiojimui, tvenkinių valymas ir kasimas, įvažiavimo į sodybą rodyklės).